ร้านค้าในพื้นที่ เนวาด้า อุบลราชธานี

 

 • Chester'ss Grill

  STARBUCKS COFFEE

  Fast Food & Snack

  ชั้น 1 ตรงข้ามเค้าท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

  1st Floor - Opposite to box office

  Tel. 045 - 284138

  Delivery: 1145

 • Black Canyon Coffee

  BLACK CANYON COFFEE

  Restaurant & Coffee

  ชั้น 1 อาคารกลมเนวาด้า

  1st Floor Round Building

  Tel. 045-283673

 • S&P

  S&P Restaurant

  Restaurant & bakery

  ชั้น 1 ตรงข้ามเค้าท์เตอร์จำหน่ายตั๋ว

  1st Floor - Opposite to box office

  Tel. 045-313742

 

 

สำหรับผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่โครงการ กรุณาติดต่อได้ที่ 045313351-6 ต่อ 173 แฟกซ์: 045313350

To rent shop area, Please contact 045313351-6 ext. 173 Fax: 045313350