จองตั๋ว

 

ท่านสามารถจองตั๋วได้ 3 ช่องทาง

 

1. ทางโทรศัพท์

โดยสอบถามรอบฉายทางโทรศัพท์   

โทร.045313352 - 5 ต่อ 182 (ห้องจำหน่ายตั๋ว 10:00 - 22:30 น.) หรือ 0 (โรงแรมเนวาด้าอินน์ 24 ชม.) 

 

2. จองตั๋วด้วยตนเอง

ท่านสามารถจองตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าด้วยตนเองได้ ณ เค้าท์เตอร์จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ ทุกเรื่อง ทุกรอบในวันนั้นๆ อาจเปิดขายล่วงหน้าข้ามวันในบางรอบฉาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045313352 - 5 ต่อ 182 (ห้องจำหน่ายตั๋ว)

 

You can choose your seat at our box office. For more information please call. 045-313352 ext. 182 

 

3. จองตั๋วและเช็ครอบฉายออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา